SZKOLENIE Indywidualne

PRZED ZAPISEM NA SZKOLENIE Z TATUOWANIA WYMAGANA JEST KONSULTACJA PRAC (TAKŻE W PRZYPADKU SZKOLENIA Z URZĘDU). PROSIMY O PRZESŁANIE PRAC NA ADRES MAILOWY: AKADEMIA.PAREDO@GMAIL.COM

Szkolenia indywidualne

SZKOLENIA INDYWIDUALNE STWORZONE ZOSTAŁY Z MYŚLĄ O ROZWIĄZYWANIU KONKRETNYCH PROBLEMÓW. TEN RODZAJ WARSZTATÓW SKIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE MAJĄ JUŻ ZA SOBĄ PIERWSZE KROKI W TATUOWANIU, LECZ PRAGNĄ DOSKONALIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W SZTUCE TATUOWANIA. PROPONUJEMY JE TAKŻE OSOBOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE MOGĄ PODJĄĆ SZKOLENIA W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN.

ZOSTAWIAJĄC CAŁKOWITĄ DOWOLNOŚĆ W TWORZENIU PLANU ZAJĘĆ, PROPONUJEMY OPŁATĘ ZA GODZINĘ W WYSOKOŚCI 250 PLN.

STAŻ

Oferujemy płatne staże - oferta wyłącznie dla osób już zaawansowanych i zajmujących się aktywnie tatuowaniem. Tygodniowy staż oparty jest na obecności w studio na zasadzie wolnego słuchacza i zawiera omówienie wybranych przez kursanta zagadnień na podstawie tatuowania na modelu. Oferta możliwa jest wyłącznie z własnym modelem. Cena: 1000 złotych. Dalsze szczegóły możliwe do ustalenia w drodze kontaktu mailowego.