Kursy tatuażu w naszej Akademii kończą się uzyskaniem dyplomu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z tatuowania, zgodnego z wzorem MEN.

Przygotowujemy w teorii i praktyce do zawodu tatuażysty – nasze zawodowe kursy tatuowania dają realne podstawy do rozpoczęcia własnej działalności w branży tatuażu i samodzielnego tatuowania.

Zobacz informacje odnośnie kursu

Kurs tatuażu terminy – zapytaj mailowo o aktualne terminy kursów tatuowania

Kursy z tatuowania zapisy: akademia.paredo@gmail.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Kurs za darmo

Możliwość uzyskania finansowania z funduszy unijnych i krajowych lub wygrania darmowego kursu w konkursie !